Heropening 16 december om 12u, standhouders krijgen om 09u toegang

Wij vragen U de volgende huisregels in acht te nemen:

  • alle maatregelen mbt Covid 19 navolgen; U dient alle medewerking te verlenen aan controle- en handhavingsactiviteiten;
  • dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar. Handen regelmatig ontsmetten.
  • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
  • houdt 1,5 meter afstand van anderen; uitgezonderd mensen die tot één huishouden behoren. Ook is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel toegestaan. Geen groepsvorming;
  • houdt de aangegeven looproute aan, ook op rustige momenten;
  • vermijdt drukte: ga weg als het druk is;
  • in smalle paden max. 2 personen naast elkaar;
  • op drukke momenten wordt u verzocht buiten te wachten.